Hur fungerar Modafinil?

Vi på modafinil-kopen har sammanställt värdefull information till dig angående Modafinil och dess fördelar

Hur fungerar Modafinil?
Modafinil är känt att orsaka stimulering inom det perifera sympatiska systemet. Dock är dess roll i centrala nervsystemet fortfarande inte fullt ut förstådd. Det antas att det riktar sig mot områden i den främre hypotalamusen. Modafinil har också en påverkan på dopamin, ökande koncentrationer av denna neurotransmittor.

När en användare känner sig mer alert kan det vara ett resultat av neurotransmittoranandamiden. Det antas spela en roll i mänskliga sömnmönster. Det är också tänkt att excitera det glutamatergiska systemet, vilket minskar mängden GABA.

När en användare tar Modafinil, stiger histaminaktiviteten. Modafinils huvudkomponent har samma namn: Modafinil. Det förstår inte helt hur denna komponent fungerar. I några studier visades det att histaminnivåerna förändras.
En åtgärdsform innefattar orexiner, vilka är hjärnpeptider. När dessa aktiveras stiger dopaminnivåerna såväl som histaminnivåerna. Det finns två orexinreceptorer i människokroppen. När dessa system är defekta är symtom i samband med narkolepsi bevittnade. Forskning genomförs kontinuerligt för att bättre förstå dessa processer.

För dem som lider av sömnstörningar kan det vara mycket fördelaktigt att tillåta ökad kognition och vakenhet. Det ger dessa användare en tydlig klarhet och förbättrar fokus. Detta gäller särskilt för patienter som lider av narkolepsi.
Narkolepsi är orsakad av en dysfunktion i vakande promotionspeptider. Dessa peptider är kända som orexiner, vilka nämnts ovan. När man tar Modafinil antas att dessa neuroner blir aktiverade. Detta menas också att öka motivationen.

– Användarna har rapporterat ett förbättrat humör. Dopamin antas spela en liten roll inom verkningsmekanismen, så detta kan relateras.
Modafinil ger 10-12 timmars vakenhet. Det är därför som Modafinil ska tas på morgonen (med undantag för anställda i skiftarbetet).
– Användarna blir mer fokuserade och gör dem mer produktiva. Detta är relaterat till samma effekt som koffein, förutom att användarna inte upplever några jitters. – – Effekterna varar också längre än koffein.
– Studier har visat att Modafinil ökar och bevarar kognitiv funktion när användarna är i ett hälsosamt tillstånd mot faktorer som sömnberövande. Mer forskning behöver fortfarande utföras för att verifiera dessa potentiella effekter.

Eftersom de flesta av fördelarna är förknippade med vakenhet, tar många studenter detta ämne under tentaexamen. Detta har man sett på några av de ledande brittiska universiteten. Rådfråga din läkare om att använda Modafinil i en stapel med mer kognitiva förbättrade tillskott.

http://modafinil-kopen.nl